Skip to main content Skip to footer

Referat foreldremøte høst 2023

Referat Foreldremøte 2023/2024 uke 37 

 

 

Informasjonskanaler 

- All informasjon legges på hjemmeside www.stavangerkulturskole.no 

- Praktisk Info -> Dans -> Info til foresatte  

- www.speedadmin.dk (dette kan man logge seg inn via vår nettside) er vårt administrasjonssystem – her kan foresatte endre kontaktinformasjon, melde barnet ut m.m. Det går an å logge inn med min-id. Viktig at alle sjekker at all informasjon og kontakt info er riktig.  

 

 

Generell informasjon 

•Viktig å møte til undervisningen (enkelt elevers fravær går både utover egen læring og læringen til de andre i gruppen), og å møte presis til timen. Gjerne kom 5-10 min før for å få tid til å vaske hender og ta på ballettsko/ta av sokker osv.  

•NB! Vennligst gå på do før time, og ikke midt i timen.  

•Fravær uten beskjed utover 3 ganger kan føre til tap av elevplass  

•Fravær skal meldes til meg Lærer- oppgi ønsket infokanal.

•På dansetimene gjelder normale regler som "ikke snakke" uten å rekke opp hånden, ikke bråke eller forstyrre undervisningen.  

•Foreldresamtaler blir til våren 2024, og gjøres i gruppe.   

 

 

Antrekk 

Se gjerne oversikt her: https://www.stavangerkulturskole.no/dans/antrekk   

Rett antrekk og sko er viktig for at lærer skal guide elev til å jobbe rett, men også fordi det er funksjonelt å danse med rett utstyr.  

 

Opplæringsplan

Opplæringsplan blir vedlagt som dokument, og legges som notat under gruppen på speedadmin.   

 

 

Kalender 23/24 

Høst 2023 

Uke 37: Foreldremøte i gruppe - Målsettingssamtale  

Uke 37: Kjøp og bytte dag lørdag 16. September kl.1500-1545. Selgere møter opp kl.1445. 

Uke 47: Dansevisninger (Utvalgte grupper deltar)

Uke 49: Juleforestilling 10.Desember (Utvalgte grupper deltar)

Uke 50: Åpent Hus 

Uke 51: Prosjektuke (kun undervisning mandag, tirsdag og onsdag) 

 

Vår 2024 

Uke 11: Utviklingssamtale i gruppe  

Uke 17: Dansens Dager feiring (mer info kommer)

Uke 20: 17.Mai  

Uke 21: Superlørdag Lørdag 25.Mai  

Uke 22: Prosjektuke Veien til Dansefest

Uke 22: Dansefest 1.-2.juni 

Uke 24: Prosjektuke Sommerdans