Skip to main content Skip to footer

Utmelding

Utmelding

Skal du slutte på kulturskolen må du være oppmerksom på følgende

 • Avtalen du har, er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon kulturskolen@stavanger.kommune.no 
                        
 • Lærere kan ikke motta utmeldinger.

 • Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai.

 • Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp(1.desember)

 • Alle elever må, for å beholde elevplassen neste skoleår, re-registrere seg innen 1.mai.

 • Manglende re-registrering sidestilles med skiftelig utmelding og eleven blir satt til sluttet ved semesterslutt.

 

Kulturskolen informerer på hjemmesiden og via e-post når skolen har åpnet for re-registrering

 • Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon: 
  kulturskolen@stavanger.kommune.no  innen 1 uke etter mottatt henvendelse. 
              ​
 • Nye elever har 1 prøvetime fortløpende etter tildelt plass. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen, må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetimen, for å slippe å betale.

 • Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin.

 • Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.