Skip to main content Skip to footer

Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter som holder til i Sandvigå 5 (link til Google maps-plassering). Deler av undervisningen er lagt til grunnskolene i Stavanger og kommunedelskulturskolene på Hundvåg, Kvernevik, Jåtten, Rennesøy og Finnøy.

Kulturskolen gir opplæringstilbud i 

 • musikk
 • visuelle kunstfag
 • dans
 • drama / teater
 • animasjon

Aktiviteter rettet inn mot korps og kor skjer i tilknytning til den enkelte skole. Undervisningen vår er rettet mot barn og ungdom i alderen 0 - 19 år, som er bosatt i Stavanger kommune.

Stavanger kulturskole legger stor vekt på at elevene skal få delta i samspillaktiviteter og andre fellesaktiviteter. Våre fagteam arrangerer seminarer, workshops og prosjektuker hvor man arbeider med temaer som samspill, teori og mye annet. Den ukentlige undervisning vil i slike tilfeller gå ut.

Hos oss arbeider vi jevnlig med større tverrfaglige prosjekter, som

 • musikaler
 • danseforestillinger
 • rytmiske verksteder
 • teaterforestillinger
 • utstillinger
 • konserter i egen regi og i samarbeid med andre aktører.

Korps og skolekor

Alle skolekorps og skolekor i Stavanger tildeles gratis dirigentstilling. Både korpsene og korene kan i tillegg kjøpe timer til instruksjon.

Ansatte og elevtall

Kulturskolen har pr. 1.1 2023

140 ansatte 

ca 3500 elevplasser

Læreplaner

Stavanger kulturskole er opptatt av kvalitet og pedagogisk helhet. Vi har derfor utviklet læreplaner for de enkelte fagområder. Foresatte og elever har krav på å få innsikt i gjeldende læreplan, samt en orientering fra lærer på hvordan undervisningen vil bli lagt opp i forhold til planen. Læreplanene bygger på Nasjonal rammeplan for kulturskoler (klikk på linken for å lese planen). Rammeplanen er styrende for kulturskolens virksomhet. Læreplanene finner du under "Tilbud og påmelding" på det enkelte faget.

Kulturskolen og kulturlivet

Med utallige interne og eksterne konserter, forestillinger, workshops og festivaler hvert år er vi en aktiv del av Stavangers kulturelle fauna. I tråd med den nasjonale rammeplanen for kulturskoler (klikk på linken for å lese planen) samarbeider vi med flere aktører i det lokale og nasjonale kulturlivet. Eksterne forestillinger og konserter nytter seg i tillegg av regionens kulturscener. Ut over enkeltkunstnere fra det frie feltet og regionens kulturskoler, samarbeider vi blant annet med følgende organisasjoner og spillesteder: (klikk på bildene for å gå til tilhørende nettsted)