Skip to main content

Friplasser

Kulturskolen har 100 friplasser til rådighet, for elever under 18 år. Før du kan søke om friplass, må du melde deg på et fag og få tildelt en elevplass hos oss. Du må søke om ny friplass for hvert skoleår. 

Din families størrelse og samlede inntekt avgjør om du kan få friplass eller ikke. Sjekk om du er innenfor de gjeldende inntektsgrensene før du søker. 

Inntektsgrensene per år:

Antall barn 1 voksen 2 voksne
1 barn 277 500 kr 435 000 kr
2 barn 370 000 kr 522 000 kr
3 barn 462 500 kr 695 000 kr
4 barn 555 000 kr 700 000 kr
5 barn 647 500 kr 780 000 kr
5 barn 647 500 kr

780 000 kr

Skatteoppgjør for forrige inntektsår må legges ved søknaden.

Hvis inntektssituasjonen har endret seg betydelig i løpet av året er dere pliktige til å informere kulturskolen om dette.

Klikk her for å se et eksempel på søknadsskjema

Søknad sendes til Stavanger kulturskole p.b.8069 Forus, 4068 Stavanger, eller levers fysisk til kulturskolen i Sandvigå 5 i Bjergsted.