Skip to main content Skip to footer

Friplasser

Kulturskolen har 100 friplasser til rådighet, for elever under 18 år. Din families størrelse og samlede inntekt avgjør om du kan få friplass eller ikke. Sjekk om du er innenfor de gjeldende inntektsgrensene før du søker.

Før du kan søke om friplass, må du melde deg på et fag. Det er dessverre ventelister på noen av fagene. Kontakt kulturskolen når du får et tilbud om undervisningsplass, så hjelper vi deg videre med søknaden om friplass.

Du må søke om ny friplass for hvert skoleår.

Har du spørsmål om friplassene ta gjerne direkte kontakt med oss. Telefon 51508840 eller kulturskolen@stavanger.kommune.no 

Inntektsgrensene per år:
(følger den lokale ordningen til SFO i Stavanger kommune)

Antall barn 1 voksen 2 voksne
1 barn 289 433 kr 453 705 kr
2 barn 385 910 kr 544 446 kr
3 barn 482 388 kr 724 885 kr
4 barn 578 865 kr 730 100 kr
5 barn 675 343 kr 813 540 kr

Skatteoppgjør for forrige inntektsår må legges ved søknaden.

Hvis inntektssituasjonen har endret seg betydelig i løpet av året er dere pliktige til å informere kulturskolen om dette.

Klikk her for å se et eksempel på søknadsskjema

Søknad sendes til Stavanger kulturskole p.b.8069 Forus, 4068 Stavanger, eller leveres fysisk til kulturskolen i Sandvigå 5 i Bjergsted.