Skip to the content

Den kulturelle skolesekken

Kulturskolen er en stor bidragsyter til Den kulturelle skolesekkens (DKS´) tilbud i Stavanger kommune.

Skoleåret 2019-20 tilbyr kulturskolen 16 forskjellige produksjoner til skolene i kommunen. Av disse produksjonene gjennomføres tre i kulturskolens lokaler, mens de resterende produksjonene foregår på den enkelte skole. Kulturskolen vektlegger tverrfaglige produksjoner som er lagt opp som "workshops" der elevene også medvirker i prosjektene.

Gjennom DKS ordningen får elever i grunnskolen fra 1.-10. trinn mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk.

Utøvere i produksjonene er hovedsakelig lokale, profesjonelle kunst -og kulturformidlere, ansatt i kulturskolen og/eller freelancere.   

Se kulturskolens  forskjellige produksjonene her