Skip to the content

Søknadsfrist for Unge talenter Bjergsted er 15. april

Unge talenter Bjergsted har nå åpent for nye søkere til neste skoleår. Opptaksprøve er planlagt gjennomført i mai/juni.
Dette er et tilbud til elever som ønsker å satse på musikken og har behov for å treffe likesinnede talenter i Rogaland. I tillegg til 45 minutters ukentlig spilletime på lokal kulturskole, består tilbudet av samlinger på Stavanger kulturskole. Det er en ettermiddag/kveld i uken og annenhver lørdag fra kl 9-14.

Viktig informasjon - Kulturskolen er stengt

Søknadsfrist til Unge talenter Bjergsted 15.april.

 

Til elever og foresatte i Stavanger kulturskole.

Som dere vet er kulturskolen stengt på grunn av korona virus, foreløpig fram til påske.

Våre lærere jobber med å få til alternativ undervisning og flere er godt i gang.
Kulturskolens lærere vil bruke litt forskjellige metoder for å holde kontakt med elevene etter hvilke fag de underviser i. Men alle elevene skal i løpet av uken få informasjon fra lærer.

Trenger du kontaktinformasjon til lærer? Gå inn på om oss - lærere

Anbefaler alle som har mulighet til det å følge med på kulturskolens facebook side.

Spørsmål om kontingent:

Stavanger kulturskole  er et kommunalt opplæringstilbud.
Det vil derfor være poltisk ledelse som avgjør spørsmål knyttet til refusjon av kontingent.
Dette vil også bli vurdert i forhold til det tilbudet som tilbys på digitale plattformer.
På grunn av den krevende situasjonen kommunen er oppe i, må vi komme tilbake til spørsmål knyttet til refusjon på et senere tidspunkt.


 

Important information regarding corona:


Stavanger School of Music and Arts is now closed with immediate effect for all planned acitivities – lessons, concerts, shows etc. Please follow our homepage for updated information: https://www.stavangerkulturskole.no/
The closure will remain in effect up until Easter.


Our teachers are working on alternative teaching.
The teachers will use slightly different methods to keep in touch with the students according to the subjects they teach.
All students should receive information from the teacher during the week.

 

 

 

 

Søk nå! Våre tilbud

Ofte stilte spørsmål

Trykk på spørsmålet, så kommer svaret opp

Ja vi har flere ledige plasser.

Trykk her for oversikt!

Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Det er dessverre ikke mulig å gi plass til alle, spesielt i fag med venteliste

Ja, man kan eksempelvis gå både på dans, bilde, drama og piano. I visse tilfeller kan det være mulig å få tildelt mer enn én instrumentalplass. 

På forsiden finner du informasjon om alle våre tilbud innen musikk, dans, drama og  visuelle kunstfag.

Priser finner du her.

De som får plass fra høsten av får melding om dette innen skolestart. Søkere som blir stående på venteliste kontaktes etter hvert som det blir ledige plasser i de aktuelle disipliner.

Man kan søke hele året.

Det er ulike aldersgrenser for de ulike undervisningstilbudene. Du kan søke om plass fra det året du fyller kriteriene for det faget du søker. 

Stavanger kulturskole disponerer 100 friplasser.   For å søke friplass, må man først ha søkt om, og fått tildelt, elevplass ved kulturskolen. Det må søkes for hver skoleår. Friplasser kan kun søkes for elever under 18 år. 

Om du kan få tildelt friplass avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt. Før du søker om friplass, sjekk om du ligger innenfor de gjeldende inntektsgrensene. 

Inntektsgrensene per år i husstander med:

Antall barn                                      1 voksen                        2 voksne

1 barn                                                277 500 kroner               435 000 kroner

2 barn                                                370 000 kr                      522 000 kr

3 barn                                                462 500 kr                      695 000 kr

4 barn                                                555 000 kr                      700 000 kr

5 barn                                                647 500 kr                      780 000 kr

 

Skatteoppgjør for forrige inntektsår må legges ved søknaden.

Søknad sendes:
Stavanger kulturskole p.b.8069 Forus, 4068 Stavanger