Skip to the content

Gradvis åpning av kulturskolen fra 11.mai! ( oppdatert 20/5)
Les mer her.


Finn et tilbud som passer for deg! Vil du begynne å danse, spille et instrument, spille teater eller tegne og male? Søk plass for neste skoleår nå!

Delvis åpning av kulturskolen

På bakgrunn av de råd kulturskolen har fått fra nasjonale myndigheter, og etter dialog med kommunens smittevernoverlege, vil skolen starte en gradvis åpning fra mandag 11.mai. Det er laget en egen nasjonal veileder for åpning av kulturskolene som Stavanger kulturskole vil følge (oppdatert 20/5)


Trenger du kontaktinformasjon til lærer? Gå inn på "Om oss" - lærere

Anbefaler alle som har mulighet til det å følge med på kulturskolens facebook side.

Kontingentrefusjon:

Per i dag åpner ikke kontingent reglementet for refusjon av kontingent ved denne type hendelse, men dette er noe som vil bli sett på, situasjonen tatt i betraktning.
Det er politisk ledelse i kommunen som fastsetter reglement for kontingent i kulturskolen.

Vi vil komme tilbake til eventuelle kontingent refusjoner( for de som ikke har fått et tilbud) når dette er blitt behandlet politisk.

IMPORTANT INFORMATION FROM STAVANGER SCHOOL OF MUSIC AND ARTS

The government has now issued instructions regarding all schools offering music and dance lessons (kulturskoler). Following these instructions together with advice from the city infection control department, Stavanger kulturskole will open for individual music lessons, beginning on Monday May 11. For the time being this will be restricted to individual music lessons and music lessons in groups up to 5, and will apply only to our facilities in Bjergsted (Kulturskolebygget) and Hundvåg.

 
Regarding possible reductions in tuition fees, this is to be decided by the city administration, as we are an official part of the school system in Stavanger kommune. 
 

Søk nå! Våre tilbud

Ofte stilte spørsmål

Trykk på spørsmålet, så kommer svaret opp

Ja vi har flere ledige plasser.

Trykk her for oversikt!

Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Det er dessverre ikke mulig å gi plass til alle, spesielt i fag med venteliste

Ja, man kan eksempelvis gå både på dans, bilde, drama og piano. I visse tilfeller kan det være mulig å få tildelt mer enn én instrumentalplass. 

På forsiden finner du informasjon om alle våre tilbud innen musikk, dans, drama og  visuelle kunstfag.

Priser finner du her.

De som får plass fra høsten av får melding om dette innen skolestart. Søkere som blir stående på venteliste kontaktes etter hvert som det blir ledige plasser i de aktuelle disipliner.

Man kan søke hele året.

Det er ulike aldersgrenser for de ulike undervisningstilbudene. Du kan søke om plass fra det året du fyller kriteriene for det faget du søker. 

Stavanger kulturskole disponerer 100 friplasser.   For å søke friplass, må man først ha søkt om, og fått tildelt, elevplass ved kulturskolen. Det må søkes for hver skoleår. Friplasser kan kun søkes for elever under 18 år. 

Om du kan få tildelt friplass avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt. Før du søker om friplass, sjekk om du ligger innenfor de gjeldende inntektsgrensene. 

Inntektsgrensene per år i husstander med:

Antall barn                                      1 voksen                        2 voksne

1 barn                                                277 500 kroner               435 000 kroner

2 barn                                                370 000 kr                      522 000 kr

3 barn                                                462 500 kr                      695 000 kr

4 barn                                                555 000 kr                      700 000 kr

5 barn                                                647 500 kr                      780 000 kr

 

Skatteoppgjør for forrige inntektsår må legges ved søknaden.

Søknad sendes:
Stavanger kulturskole p.b.8069 Forus, 4068 Stavanger