Skip to main content Skip to footer

Skoleprosjekter

Skoleåret 2003 - 2004 innledet kulturskolen et samarbeid med flere grunnskoler om musikkundervisningen i 3.klasse.
Hensikten var å styrke kompetansen i musikkfaget på skolen og å kunne øke/ sikre rekruttering til skolekorpsene.

Kulturskolelærer har hovedansvaret for gjennomføringen av undervisningen og samarbeider med musikklærer på den enkelte skole. Utgangspunktet for undervisningen er fagplanen for musikk på 3.trinn. Det velges et tema for høst - og et tema for vårterminen som begge munner ut i forestillinger. De elevene som er aspiranter i korpsene får sin individuelle/ gruppeundervisning i prosjektet og disse elevene er faste innslag i de halvårlige forestillingene.

Auglend skolekor - tegn og talekoret

Auglend skole har en egen avdeling for undervisning av hørselshemmede elever, fra 1. - 10. klasse.                            
For skolen er viktig for å fremme tegnspråk til alle på skolen, gjennom tegnspråkaktiviteter og læringsstunder    
I skolekoret er det en herlig gjeng med glade sangere som bruker tegn til sangene som synges. Tegnbevegelsene gjøres synkront med teksten i sangen.
Skolekoret er et tilbud til elever på 4.- 7. trinn og er en del av musikkundervisningsprosjektene der kulturskolen deltar med musikkpedagog.
Som en del av undervisningen gjennomføres det skoleforestillinger hvert år sammen med profesjonelle musikere.