Skip to the content

Administrasjonen

Stavanger kulturskole

Postadresse: Stavanger kulturskole, P.B 8069 Forus, 4068 Stavanger

Besøksadresse: Sandvigå 5, 4007 Stavanger

tlf.: 51 50 88 40 
kulturskolen@stavanger.kommune.no 

Åpningstid:

mandag - fredag    kl. 0800 - 1500

Tilsynsvakt:
mandag - torsdag     kl. 1600 - 2030            tilsynsvakt: tlf.: 51 50 88 35

Rektor

Hans Willoch Bræin
tlf:  51 50 88 41, mob: 992 74 473 

Assisterende rektor

Marianne Solheim Moberg 
tlf. 51 50 87 51 
gitar, klaver, talentutvikling musikk, UtB

Skolekonsulent

Elisabeth Sæthre Helgøy
tlf: 51 50 87 53
lønn og regnskap

Kontormedarbeider

Liv-Kristin Ims
tlf: 51 50 88 40
sentralbord, inn- og utmeldinger, instrumentleie mm

Fagkoordinator - dans

Yasmin Gabriella Rozario
51912011

Inn- og utmeldinger dans, timeplaner, svarer på spørsmål knyttet til dans
Kontortid:
Mandag og tirsdag: 1100-1500
Onsdag: 0900-1130

 

Driftstekniker

Svein Svihus
tlf. 472 54 600 

Avdelingsledere

Michelle Lindboe
tlf: 51 50 88 44
musikk for de yngste, musikkterapi, treblås

Per Oftedal Ernst 
tlf: 51 50 88 42
sang / kor, stryk / orkester
ansvarlig for bygg og utleie

Camilla Nordhagen
tlf. 51 50 88 53
dans, teater, visuelle kunstfag 

Roald Hindal
tlf: 482 30 506 / 51508840
grunnskole og Den Kulturelle Skolesekken 

Marcel Totolici
tlf: 51 72 02 58 - 907 92 508
messingblås, korps