Skip to main content Skip to footer

Administrasjonen

Postadresse: Stavanger kulturskole, P.B 8069 Forus, 4068 Stavanger

Besøksadresse: Sandvigå 5, 4007 Stavanger

Tlf.: 51 50 88 40 

Kulturskolen@stavanger.kommune.no 

Åpningstid

Mandag - fredag kl. 0800 - 1500

Tilsynsvakt: Mandag - torsdag kl. 1600 - 2030            

Tlf tilsynsvakt: 51 50 88 35

Rektor

Elin Aase
tlf: 51 50 77 17

Saksbehandler

Elisabeth Sæthre Helgøy
tlf: 51 50 87 53
Lønn og regnskap

Skolekonsulent

Liv Ingunn Salomonsen
tlf: 51 50 88 40
Sentralbord, inn- og utmeldinger, instrumentleie mm

Skolekonsulent

Ellen Svanevik Olsen
tlf: 51 50 88 40
Sentralbord, inn- og utmeldinger, instrumentleie mm

Fagkoordinator - dans

Yasmin Gabriella Rozario
51912011

Inn- og utmeldinger dans, timeplaner, svarer på spørsmål knyttet til dans
Kontortid:
Mandag: 0900 - 1230
Tirsdag og Onsdag: 0900-1300

Fagleder DKS

Fagleder DKS (vikar)

Driftstekniker

Preben Tangen
tlf. 474 86 546

Avdelingsledere

Michelle Lindboe
tlf: 51 50 88 44
Sang, kor, musikk for de yngste og musikkterapi.

Camilla Nordhagen
tlf. 51 50 88 53
Dans og visuelle kunstfag 

Marcel Totolici
tlf: 51 72 02 58 - 907 92 508
Messingblås, treblås og korps 

Adrian Børtveit Tvedten
tlf: 93272672
Slagverk, teater og rytmisk avdeling

IKT-ansvarlig

Produsent

Rombooking