Skip to main content Skip to footer

Musikkterapi

Musikkterapi er et fag som studerer sammenhenger mellom musikk og helse. Musikkterapeuter bruker musikk til å øke livskvalitet, bedre helse og fremme utvikling hos ulike brukergrupper.

Musikkterapiavdelingen driver undervisning spesielt rettet mot barn og voksne med særskilte behov, og som trenger tilrettelagte musikkaktiviteter. Musikkterapiundervisningen kan foregå individuelt eller i grupper.  

Musikkterapeuter bruker musikk og musisering på ulike måter i sitt arbeid. For eksempel kan de bruke sang for å stimulere barns språkutvikling og evne til kommunikasjon. I arbeidet med eldre mennesker med demens brukes musikk til å styrke minnefunksjon og identitet, og til å motvirke uro og bedre sosial samhandling. 

Kulturskolens musikkterapeuter arbeider med spesialpedagogiske tiltak for barn fra førskolealder, med voksne med særskilte behov og med eldre på flere av byens sykehjem.