Skip to the content

Kulturskolen - for alle!

Stavanger kulturskole legger stor vekt på å være tilgjengelig for alle i kommunen, og har derfor et mangfoldig tilbud.
Gjennom et utstrakt samarbeid i breddefagene med blant annet barnehager, grunnskoler og sykehjem, får ca. 5000 brukere
fra 0-100 år, ukentlig et tilbud gjennom kulturskolen. I tillegg samarbeider kulturskolen også med Johannes læringssenter (inntakskole for nyankomne flyktninger og innvandrere), byens helsestasjoner og PPT tjenesten.
Kulturskolen har friplassordning og søskenmoderasjon.

Les mer om noen av alle de forskjellige arenaene kulturskolen medvirker på: