Skip to main content Skip to footer

Stavanger kulturskole legger stor vekt på å være tilgjengelig for alle i kommunen og har derfor et mangfoldig tilbud. Gjennom et utstrakt samarbeid i breddefagene, med blant annet barnehager, grunnskoler og sykehjem, får ca 4500 brukere fra 0-100 år et ukentlig tilbud gjennom kulturskolen. I tillegg samarbeider kulturskolen også med Johannes Læringssenter (inntaksskole for nyankomne flyktninger og innvandrere), byens helsestasjoner og PPT-tjenesten. Kulturskolen har friplassordning og søskenmoderasjon.