Skip to the content

Kulturskolens styre

Stavanger kulturskole har eget politisk vagt styre.

Styret består av 7 medlemmer,
                          Fem medlemmer oppnevnt av bystyret,
                          1 styremedlem er valgt av de ansatte 
                          1 representant oppnevnt av Norges musikkorps forbund - Rogaland.

Stavanger kulturskoles styre i perioden 2019-2023:

Styreleder:        Ingvill Moen Hovlund                Ap        

                          Bjarne Kvadsheim                   Sp

                          Åshild Nordal                           SV

                          Roar Houen                             V

                          Mats Danielsen                        FrP        

                          Elin Aase                                 Ansattes repr.

                          Lilli Anne J. Grong                   Det frivillige musikkliv