Skip to main content Skip to footer

Kulturskolens styre

Stavanger kulturskole har eget politisk valgt styre. Styret består av 7 medlemmer:

  • 5 medlemmer oppnevnt av bystyret
  • 1 styremedlem er valgt av de ansatte
  • 1 representant oppnevnt av Norges Musikkorps Forbund - Rogaland.

Stavanger kulturskoles styre i perioden 2023-2027

  • Bjørnar Gundersen (Ap)
  • Jonas Molde Hollund (H)
  • Tone Bogsnes (V)
  • Grete Kvalheim (FrP)
  • Lene Sander Christensen (SV)
  • Cathrine Kaas Munthe Lund - Ansattes repr.
  • Karoline Melstveit - NMF Rogaland