Skip to main content Skip to footer

Skolekorpsene

Stavanger kommune har helt siden slutten på 70 tallet lagt til rette for at skolekorpsene i Stavanger skal få kvalifiserte dirigenter og tilgang på instruktører.
Fra 90 tallet ble ansvaret for denne ordningen overført fra skolekontoret i kommunen til Stavanger kulturskole.
Kulturskolen bidrar med følgende til skolekorpsene:

  • Stavanger kommune dekker utgifter til dirigentlønn gjennom kulturskolen.
  • Hvert korps får dekket lønn til hjelpedirigent.
  • Korpsene har tildelt et visst antall elevplasser, som korpsene betaler ordinær instrumentalkontingent for.
  • Korpsene kan utover dette kjøpe timer til selvkost.

I tillegg har kulturskolen 110 instrumenter som lånes ut til korpsene ved behov, dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra Inge Steenslands stiftelse.

Link til Håndbok for skolekorps