Skip to the content

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Trykk på spørsmålet, så kommer svaret opp

Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Det er dessverre ikke mulig å gi plass til alle, spesielt i fag med venteliste

Ja vi har flere ledige plasser.

Trykk her for oversikt!

Vi leier ut visse instrumenter i begynnerfasen av instrumentalundervisningen. All informasjon om instrumentleie finner du her

Ja, man kan eksempelvis gå både på dans, bilde, drama og piano. I visse tilfeller kan det være mulig å få tildelt mer enn én instrumentalplass. 

På forsiden finner du informasjon om alle våre tilbud innen musikk, dans, drama og visuelle kunstfag.

Priser finner du her.

De som får plass fra høsten av får melding om dette innen skolestart. Søkere som blir stående på venteliste kontaktes etter hvert som det blir ledige plasser i de aktuelle disipliner.

Man kan søke hele året.

Det er ulike aldersgrenser for de ulike undervisningstilbudene. Du kan søke om plass fra det året du fyller kriteriene for det faget du søker. 

Dette avhenger litt av hvilken disiplin man har valgt. Flere fag kan ha ledige plasser og du kan kan tilbys en plass umiddelbart. 

På forsiden finner du link til det elektroniske søknadsskjemaet som skal brukes. Her finner du også vilkårene for opptak.

Hovedkriterium for opptak er søkerdato. Opptak i løpet av året vil også avhenge av hva slags plasser som blir ledige og alder på de man skal gå sammen med.

Hovedtyngden av vår undervisning foregår i Sandvigå 5, mens danseundervisningen foregår rett i nærheten i Danseterminalen (Nedre Strandgt. 89, tidligere Utenriksterminalen, med inngang fra sjøsiden). 

Deler av undervisningen (bl.a. Kulturkarusellen) er lagt til skolene og i bydelene. Vi har kommunedelsavdelinger på Hundvåg, Kvernevik, Jåtten, Rennesøy og Finnøy.  Aktiviteter rettet inn mot korps og kor skjer i tilknytning til den enkelte skole.

Innmelding er forpliktende til skriftlig oppsigelse er mottatt av skolens administrasjon. Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Du må bekrefte at du vil beholde plassen for nytt skoleår og dette gjøres via vår nettside. Alle får varsel på sms og epost om dette i god tid. 

Avtalen er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon (kulturskolen@stavanger.kommune.no).

Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for kommende høstsemester 1. mai. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp( 1.desember).

Alle elever må,for å beholde elevplassen neste skoleår, re-registrere seg innen 1.mai. Manglende re-registrering sidestilles med skiftelig utmelding og eleven blir satt til sluttet ved semesterslutt. Kulturskolen informerer på hjemmesiden og via e-post når skolen har åpnet for re-registrering. 

Lærere kan IKKE motta utmeldinger. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det kommende semester.

Alle elever må bekrefte at de ønsker å beholde elevplass / ønsker å stå på venteliste, innen 1. mai for å beholde elevplassen eller ventelisteplassen til kommende skoleår. Dette foregår normalt i april, og informasjon om dette blir sendt samtlige på epost.

Da må man i så fall søke, og man får ny søkerdato på ventelisten.

Kun etter skriftlig søknad, og hvis ønskede lærer har ledig plass.

Også her må det søkes skriftlig, hvis mulig gjør vi det vi kan for å etterkomme ønsket. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet på undervisningen i bydelene.

Undervisningsstart er 1 uke etter grunnskolestart.

Ja, men med visse tilpasninger. Disse publiseres alltid i god tid på hjemmesiden. Grunnskolens og kulturskolens skolerute finner du her.

Ja, men dette skal gjøres skriftlig direkte til skolens administrasjon.

Ved permisjon i et helt skoleår er man selv ansvarlig for å kontakte skolen senest innen 1.5. for å bekrefte at man kommer tilbake, ellers strykes elevplassen automatisk.

Permisjon innvilges kun ved midlertidig flytting fra kommunen og kan vurderes ved dokumentert langvarig sykdom.

Enkelte lærere holder informasjonsmøte i forkant av timeavtalen, ellers sendes viktig informasjon som sms og epost.

Vi forutsetter derfor at alle brukere holder oss oppdatert ved endring av adresse, epostadresse og mobilnummer 

Det avholdes årlige målsettings- og foreldresamtaler mellom lærer, elev og foresatte. Lærerne innkaller til disse.

Stavanger kulturskole disponerer 100 friplasser.   For å søke friplass, må man først ha søkt om, og fått tildelt, elevplass ved kulturskolen. Det må søkes for hver skoleår. Friplasser kan kun søkes for elever under 18 år. 

Om du kan få tildelt friplass avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt. Før du søker om friplass, sjekk om du ligger innenfor de gjeldende inntektsgrensene. 

Inntektsgrensene per år i husstander med:

Antall barn                                      1 voksen                        2 voksne

1 barn                                                277 500 kroner               435 000 kroner

2 barn                                                370 000 kr                      522 000 kr

3 barn                                                462 500 kr                      695 000 kr

4 barn                                                555 000 kr                      700 000 kr

5 barn                                                647 500 kr                      780 000 kr

 

Skatteoppgjør for forrige inntektsår må legges ved søknaden.

Søknad sendes:
Stavanger kulturskole p.b.8069 Forus, 4068 Stavanger