Skip to the content

Reglement for instrumentleie

Kulturskole leier ut visse instrumenter i begynnerfasen av instrumentalundervisningen.

Elever på strykeinstrumenter kan leie:

 • tilpassede instrumenter, inntil instrumenter i full størrelse kan brukes.
 • instrumenter i full størrelse, i inntil to år.
 • Instrumentet leies et semester av gangen, det er ingen rabatt og instrumentleie refunderes ikke. 
 • Det kan søkes om å leie instrument ut over avtalt leietid, men da med utvidede leietakster. 
 • Enkelte blåseinstrumenter, som for eksempel obo og fagott, kan leies inntil tre år.

Leietaker har fullt ansvar for instrumentet i leieperioden, inkludert ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.
Kulturskolen har ikke egen instrumentforsikring.

 • Reparasjoner på kulturskolens instrumenter skal kun utføres av faglært instrumentreparatør.
 • Kontakt kulturskolen for å bli henvist til godkjent reparatør.
 • Dersom instrumentet skulle komme bort, må instrumentet erstattes av leietaker. 

Leietaker skal selv holde forbruksmateriell som:

 • rør 
 • harpiks
 • strenger etc.
 • leietaker har også ansvar for ordinært vedlikehold.

Kulturskolen sørger for strenger til strykeinstrumenter under full størrelse.
Alle strykeelever skal til enhver tid ha et ekstra sett strenger i instrumentkassen. Dette gjelder også elever med private instrumenter.

Når eleven slutter, eller går over på privat instrument, skal leieinstrumentet umiddelbart leveres til skolen, senest innen 14 dager.

Se her for leiepriser.