Skip to main content Skip to footer

Reglement for instrumentleie

Kulturskolen leier ut visse instrumenter i begynnerfasen av instrumentalundervisningen.

Instrumenter som leies ut

  • tilpassede strykeinstrumenter, inntil instrumenter i full størrelse kan brukes. Deretter instrumenter i full størrelse i inntil to år.
  • enkelte blåseinstrumenter, som for eksempel obo og fagott, kan leies inntil tre år

Instrumentet leies et semester av gangen, det er ingen rabatt og instrumentleie refunderes ikke. Du kan søke om å leie instrument ut over avtalt leietid, men da med utvidede leietakster.

Betingelser

Leietaker har fullt ansvar for instrumentet i leieperioden, inkludert ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå. Kulturskolen har ikke egen instrumentforsikring.

  • Reparasjoner på kulturskolens instrumenter skal kun utføres av faglært instrumentreparatør. Kontakt kulturskolen for å bli henvist til godkjent reparatør.
  • Leietaker har ansvar for ordinært vedlikehold
  • Dersom instrumentet skulle komme bort, må det erstattes av leietaker. 

Forbruksmateriell

Leietaker skal selv holde forbruksmateriell, som

  • rør 
  • harpiks
  • strenger etc.

Kulturskolen sørger for strenger til strykeinstrumenter under full størrelse. Alle strykeelever skal til enhver tid ha et ekstra sett strenger i instrumentkassen. Dette gjelder også elever med private instrumenter.

Når eleven slutter, eller går over på privat instrument, skal leieinstrumentet umiddelbart leveres til skolen, senest innen 14 dager.

Klikk her for å se oversikt over leiepriser.