Skip to the content

Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter som holder til i Sandvigå 5  

Deler av undervisningen er lagt til skolene og kommunedelskulturskolene på Hundvåg, Kvernevik, Jåtten, Rennesøy og Finnøy

Kulturskolen gir opplæringstilbud i 

 • musikk
 • visuelle kunstfag
 • dans
 • drama / teater
 • animasjon

Aktiviteter rettet inn mot korps og kor skjer i tilknytning til den enkelte skole.

Vår undervisning er rettet mot barn og ungdom i alderen 0 - 19 år, bosatte i Stavanger kommune

Stavanger kulturskole legger stor vekt på at elevene skal få delta i samspillaktiviteter og andre fellesaktiviteter.

Våre fagteam arrangerer seminarer, workshops og prosjektuker hvor man arbeider med temaer som samspill, teori og mye annet. Den ukentlige undervisning vil i slike tilfeller gå ut

Hos oss arbeider vi jevnlig med større tverrfaglig prosjekter som

 • musikaler
 • danseforestillinger
 • rytmiske verksteder
 • teaterforestillinger
 • utstillinger
 • konserter i egen regi og i samarbeid med andre aktører.

KORPS OG KOR: 

Alle skolekorps og skolekor i Stavanger tildeles gratis dirigentstilling. Både korpsene og korene kan i tillegg kjøpe timer til instruksjon.

ANSATTE OG ELEVTALL: 

Kulturskolen har pr. 1.1 2020

150 ansatte 

ca 4000 elevplasser

LÆREPLANER:

Stavanger kulturskole er opptatt av kvalitet og pedagogisk helhet, og vi har derfor utviklet læreplaner for de enkelte fagområder. Foresatte og elever har krav på å få innsikt i gjeldende læreplan samt en orientering fra lærer på hvordan undervisningen vil bli lagt opp i forhold til planen. 
Læreplanene bygger på Nasjonal rammeplan for kulturskoler. Rammeplanen er styrende for kulturskolens virksomhet.

Læreplanene finner du under "Tilbud og påmelding" på det enkelte faget.