Skip to main content Skip to footer

Info om nivå

Nivåinndeling

Vår danseundervisning foregår i grupper, for å lage gode grupper er de mange av våre fag nivådifferensiert. Dette er for å skape best mulig grupper slik at hver enkelt elev skal oppleve mestring og danseglede.

Stavanger kulturskole går over til nytt system med nivå inndeling.

Hvis du er usikker hvilke nivå du/ditt barn skal gå på, ber vi deg kontakte oss.

Det kan være nødvendig med prøvetimer der lærer avgjør hvilke nivå du/ditt barn skal være på, dette for det beste for alle våre elever.

 

*Noen ganger er det best for eleven å være på samme nivå mer enn 1-2 skoleår. Ved Stavanger kulturskole er vi opptatt av at elevene skal plasseres i grupper hvor de kan få best mulig læringsutbytte. Dersom elev anbefales å være på same nivå over flere skoleår, vil lærer være i dialog med foresatte og eleven. Å ikke «rykke opp» er ikke en «straff», men en nøye vurdering av lærer i dialog med foresatt.

 

Nivå 1

Tilsvarer nivå: ny/ litt øvet. Dvs. at du er ny for faget. Her introduseres eleven for sjanger, fagets terminologi og klasseoppbygning. På nivå 1 skal eleven tilegne seg grunnleggende teknikk og ferdigheter i sjangeren slik at man etter hvert kan flyttes til nivå 2 *.

 

Nivå 2

Tilsvarer litt øvet/øvet, for å gå på dette nivået skal du ha tilegnet deg grunnleggende teknikk og ferdigheter innenfor denne dansesjangeren. Dvs. at du har danset innen denne sjanger mer enn ett skoleår*.

 

Nivå 3

Tilsvarer øvet nivå, for å gå på dette nivået skal du ha danset lenge og utviklet god teknikk og gode ferdigheter innenfor denne dansesjangeren. Dvs. at du i lang periode har danset denne sjangeren. Dette nivået er kun på tilbud fra 8.klasse.

 

Nivå 4

Tilsvarer videregående nivå, for å gå på dette nivået skal du ha danset lenge og utviklet svært god teknikk og svært gode ferdigheter innenfor denne dansesjangeren. Dette nivået er kun på tilbud fra 8.klasse.

 

Satse

Dette er egne grupper for elever som er i fordypning- og talentutviklingsprogram.

 

Voksengruppene er ikke inndelt i nivå på samme måte, dersom du lurer på hvilke nivå/vanskelighetsgrad de ulike tilbudene har, ta kontakt med oss.

 

 

Når du søker:

- Man søker til sjanger, ikke nivå

- Merk at nye elever alltid plasseres på nivå 1.

- våre lærere vurderer elevene i undervisningsårets første uke. I dialog mellom lærer og elev/foresatt vil elev kunne bli flyttet til høyere eller lavere nivå.

 

 

 

Nåværende elever:

- plasserer på nivå etter danselæreres anbefaling for å gi danseelevene best utbytte av danseundervisningen. våre lærere vurderer elevene i undervisningsårets første uke. I dialog mellom lærer og elev/foresatt vil elev kunne bli flyttet til høyere eller lavere nivå.