Skip to main content Skip to footer

Foreldremøte

Alle foresatte kalles inn til et foreldremøte tredje undervisningsuke ( dvs i løpet av september )
Det vil bli gitt viktig informasjon angående danseundervisningen ved kulturskolen og anledning til å stille spørsmål.

Vi oppfordrer alle foresatte til å delta i disse.

Foreldresamtaler

I løpet av vårsemestret gjennomføres utviklingssamtaler. Av praktiske årsaker inviteres foresatte til danseelever til samtaler i gruppe. Dette gjennomføres ved at foresatte blir invitert til å komme inn på elevens dansetime, der lærer avholder foreldresamtale med elever og foresatte. 

Det settes av en uke på våren, hvor alle partier gjennomfører utviklingssamtaler i 15-20 min av timen. 

Man kan selvsagt kontakte lærer utenom den avsatte uken til utviklingssamtaler, dersom man lurer på noe angående elevens progresjon, hvilket parti den bør gå på neste år e.l. Klikk her for å se  kontaktinfo til våre danselærere.

Målsettingssamtaler og evaluering

Hver dansegruppe gjennomfører en målsettingssamtale i oppstartsfasen på høsten. Denne samtalen er en dialog mellom lærer og elevgruppe (foresatte) hvor en setter mål for undervisningen. Dette sendes som dokument pr e-post til foresatte.

Når undervisningsåret er ferdig vil lærer sammen med elever gå gjennom dette for å se om målene er nådd. Foresatte vil få tilsendt evaluering som et dokument pr e-post.

Spørsmål angående dans sendes til:

dans@stavanger.kommune.no