Skip to main content Skip to footer

Ungdomskompani

For hvem:

Danseinteressert ungdom fra 10.klasse til ca. 18 år.
Målsetting:

Ungdomskompaniet vil ha fokus på produksjon.
Målet er at danserne i Ungdomskompaniet skal få en smakebit på hvordan det er å jobbe som danser i et kompani.

Struktur:

Ungdomskompaniet vil jobbe prosjektbasert, det vil være helgebasert. 
I tillegg kommer det til å være en felles klasse for kompaniets medlemmer, dette vil ligge på en ukedag.

Opptakskrav:

Søkere må gjennom en opptaksprøve i danseteknikk og koreografisk arbeid, samt intervju. 
Det blir avholdt opptaksprøver hver vår. De som får plass et år, må likevel søke neste vår.

Krav til elever av Ungdomskompaniet:

Elevene som tilbys plass og takker ja, må forplikte seg til følgende:
  •  Å møte til all undervisning/innstudering.
  • Å gå på 1 parti ballett  i tillegg til Ungdomskompaniets treninger/øvelser.
Elever som går på danselinje i tillegg til kompaniet, kan ved søknad få godkjent fritak fra kravet om å gå på 1 parti  ballett, men må gå på fast ukentlig fellestrening.
 
Det kan søkes permisjon. Permisjonssøknad skal være skriftlig og være levert 1 måned i forkant. 
Permisjon kan innvilges i tilfeller hvor elev er involvert i andre opptredener med Stavanger Kulturskole eller lignende aktører.
Brudd på disse kravene kan føre til at eleven mister plassen.