Skip to main content Skip to footer

Ballettfordypning fra 3.-7.klasse

Ballett fordypning er for ballettelever som går på nivå 2 og som ønsker å fordype seg i ballett. 
Ballettfordypning har fokus på
  • balletteknikk
  • styrke og bevegelighet. 
Krav til deltakelse: 
Alle elever må gå på nivå 2 i tillegg til fordypning.
 
Ballettfordypning fra 8.klasse, nivå 4-6
Ballett fordypnings er for elever fra 8.klasse som allerede går på nivå 4-6.
Dette er mulighet for å ha en danseklasse ekstra i ballett ukentlig.
Ballettfordypning har fokus på ballett-teknikk i tillegg til fokus på å trene kroppen hensiktsmessig med tanke på styrke og bevegelighet.
 
Krav til deltakelse: 
Alle elever må gå på nivå 4-6 i tillegg til fordypning.
Ballettprogram-  tilbud for ballettinteresserte elever
 
Ballettprogrammet er for elever som ønsker å fokusere på ballett.
 
Elever som blir tatt opp i dette programmet vil i løpet av en uke gå på:
  •    2 ballettklasser med Ballettprogrammet
  •    1 Ordinær ballettklasse (60 min) 
  •    1 klasse med ballettfordypning (60-75 min avhengig av alder)    
  •    1 dansetime i annen sjanger (jazzdans eller moderne)    
  •    Mulighet for ekstra undervisning etter samråd med leder av ballettprogrammet    
       
Dette vil innebære minimum 5 timer dansetrening pr uke.
I tillegg vil det være 1 helg pr semester for disse elevene med 8-10 timer trening.
Det vil være en lærer som har ansvar for disse elevene og syr sammen program til den enkelte.
Vi vil ha fokus på å tilby timer som vil være til nytte for den enkelte elev og de