Skip to main content Skip to footer

Lørdagsskole fra 7. klasse

For hvem:

Dette vil være et tilbud for spesielt interessert elever, som ønsker å utvikle sitt talent for dans.

Hva vil det undervises i:

Det vil være undervisning i ballett, jazzdans og moderne/samtidsdans.

Målsetting:

Målet vil være gi elevene ekstra undervisning utover det vi kan tilby i ukedagene. Samt god oppfølging og veiledning slik at elevene kan få utviklet seg best mulig.

Struktur:

Ca. hver annen lørdag, totalt ca.18 lørdager pr. skoleår. 4 timer dansetrening, tidsrom: kl.9-14. Prosjekter.

Opptakskrav:

Søkere må gjennom en opptaksprøve i de ulike danseteknikkene, samt intervju.

Krav til elever av lørdagsskole dans:

Elevene som tilbys plass og takker ja, må forplikte seg til følgende:
  • Møte til all lørdagsundervisning.
  • Gå på minimum to partier ved Stavanger Kulturskole, hvor et være ballett.
Det kan søkes permisjon. Permisjonssøknad skal være skriftlig og være levert 1 måned i forkant. 
Permisjon kan innvilges i tilfeller hvor elev er involvert i andre opptredener med Stavanger Kulturskole eller lignende aktører.
Brudd på disse krav kan føre til at en mister plassen.