Skip to main content

Ungdomskompani

For hvem:
Danseinteressert ungdom fra 10.klasse til ca. 18 år.
Målsetting:
Ungdomskompaniet vil ha fokus på produksjon.
Målet er at danserne i Ungdomskompaniet skal få en smakebit på hvordan det er å jobbe som danser i et kompani.
Struktur:
Ungdomskompaniet vil jobbe prosjektbasert, det vil være helgebasert. 
I tillegg kommer det til å være en felles klasse for kompaniets medlemmer, dette vil ligge på en ukedag.
Opptakskrav:
Søkere må gjennom en opptaksprøve i danseteknikk og koreografisk arbeid, samt intervju. 
Det blir avholdt opptaksprøver hver vår. De som får plass et år, må likevel søke neste vår.

Krav til elever av Ungdomskompaniet:
Elevene som tilbys plass og takker ja, må forplikte seg til følgende:
  •  Å møte til all undervisning/innstudering.
  • Å gå på 1 parti ballett  i tillegg til Ungdomskompaniets treninger/øvelser.
Elever som går på danselinje i tillegg til kompaniet, kan ved søknad få godkjent fritak fra kravet om å gå på 1 parti  ballett, men må gå på fast ukentlig fellestrening.
 
Det kan søkes permisjon. Permisjonssøknad skal være skriftlig og være levert 1 måned i forkant. 
Permisjon kan innvilges i tilfeller hvor elev er involvert i andre opptredener med Stavanger Kulturskole eller lignende aktører.
Brudd på disse kravene kan føre til at eleven mister plassen.