Skip to the content

Teori

UtBs teoriundervisning er obligatorisk for alle UtB-elever som ikke går MDD-linje på videregående skole. Fravær fra teoriundervisning må søkes om, jmf. UtB sitt fraværsreglement.

Gruppe 1 er felles for alle UtB-elever men etter dette har elever på UtB klassisk og jazz ulik undervisning. Undervisningen for elever på UtB klassisk er nivåinndelt i tre grupper som følger skoleåret og eleven må bestå prøver knyttet til sitt nivå før h*n kan gå videre til det neste. Gruppe 1 bør gjennomføres på ett skoleår, men man kan ved behov dvele lengre ved gruppe 2 og 3. Undervisningen for elever på UtB jazz er ikke nivåinndelt etter den felles gruppe 1, men gjøres i plenum eller i de ordinære ensemblene. Teorilærere er Lars Rosvoll og Adrian Tvedten. 

Klassisk teori har undervisning utvalgte UtB-lørdager. Gruppe 2 har Adrian som lærer og er på rom 323. Gruppe 3 har Lars og er på rom 324.

Jazzteori foregår utvalgte UtB-lørdager og to fredager før UtB-lørdag. Adrian er lærer og undervisningen er på rom 316. På lørdager vil én gruppe ha teoriundervisning fra kl 1000-1130 og den andre fra kl 1200-1330. Fredager skjer undervisningen i plenum kl 1730-1930.

Teoriundervisning 2020-2021:

Oversikt over hvilken gruppe du er i finner du her

26.09 - Gruppe 2 og 3

16.10 - Jazzteori kl 1730-1930

17.10 - Gruppe 2 og 3 + jazzteori

14.11 - Gruppe 2 og 3 + jazzteori

09.01 - Gruppe 2 og 3

23.01 - Gruppe 2 og 3

06.02 - Gruppe 2 og 3

19.02 - Jazzteori kl 1730-1930 FLYTTET TIL 19.03

20.02 - Gruppe 2 og 3 + jazzteori

13.03 - Gruppe 2 og 3

19.03 - Jazzteori kl 1730-1930 rom 314

20.03 - Gruppe 2 og 3 + jazzteori

10.04 - Gruppe 2 og 3

 

Gruppe 1 - Introduksjon

Eleven får her en innføring i notesystemet, fortegn, g- og f-nøkkel, intervaller fra prim til oktav og toneartene. Kurset gjennomføres på datamaskin/nettbrett med spesiallagde oppgaver på nettsiden musictheory.net.

Nivå 1 er nettbasert og har ingen oppmøter. Trykk her for å laste ned kurset.

Gruppe 2 - Fagplan for gruppe 2

Eleven skal nå koble sammen gehøret med de tekniske ferdighetene h*n tilegnet seg i Nivå 1. Undervisningen foregår i gruppe, og klapping, synging og transkribering har stort fokus. Ved hjelp av dataprogrammet EarMaster øver elevene gehøret også mellom undervisningstimene. Eleven skal etter fullført nivå 2 kunne synge og notere intervaller fra prim til oktav, skrive de vanligste skalaene, nytte både g- og f-nøkkel, transkribere et duofont musikkstykke og lytte seg til dur, moll og taktart.

Gruppe 3 - Fagplan for gruppe 3 

Dette nivået er en grundigere gjennomgang av stoffet fra nivå 2. Eleven skal etter fullført nivå 3 kunne transkribere et avansert musikkstykke, lytte seg til de vanligste skalaene, ha svært god kontroll på intervaller fra prim til oktav, transponere mellom nøkler og tonearter, gjenkjenne ulike typer treklanger og kjenne til grunnleggende musikkterminologi. Etter bestått nivå 3 med godt resultat anses eleven som klar for opptaksprøver til videre musikkutdanning på universitet eller høyskole.

Gruppe 4

Elever som planlegger opptaksprøve for høyere musikkstudier tilbys et eget spesialtilpasset forberedende kurs. Elever som ønsker dette, bes ta kontakt med teorilærerne, Adrian og Lars.

Jazzteori

Elevene på jazzprogrammet får egen teoriundervisning etter fullført gruppe 1. Denne undervisningen fokuserer på harmoniske og rytmiske strukturer typisk for jazzsjangeren og elevens evne til å gjenkjenne, synge, transkribere og improvisere over disse. På jazzteori-lørdager vil gruppen som jobber med Petru før lunsj ha teori etter lunsj kl 1200-1330. De som jobber med Petru etter lunsj vil ha teori før lunsj kl 10-1130. Undervisningen er obligatorisk for alle UtB jazz-elever uavhengig av om de går MDD eller ikke.