Skip to main content Skip to footer

Unge talenter Bjergsted - UtB - er et fordypningsprogram for spesielt interesserte og talentfulle elever i musikk, i aldersgruppen 12-19 år, som bor i Rogaland.

Programmet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger - fakultet for musikk og dans og Stavanger kulturskole.

UtB er et program der hver enkelt elev skal ha forhold hvor det er mulig å utvikle seg mest mulig på sitt instrument. Alle UtB elever skal ha sololærere med høyt profesjonelt utøvernivå og fullført musikkutdanning fra universitet / høyskole. Soloundervisningen skal være minimum 45 minutter pr uke i minst 36 uker pr år.

UtB er et samspilltilbud der elevene skal få oppleve gleden og utfordringen med å spille kammermusikk. I gruppe skal eleven forholde seg til sin stemme, og en musikalsk helhet, sammen med sine medspillere. UtB-elever skal få kammermusikkundervisning med lærere med et høyt kunstnerisk nivå og med stor kammermusikalsk erfaring.

Elevene får i tillegg nivåbasert teoriundervisning, som etter 4 gjennomførte nivåer, skal gjøre dem i stand til å løse oppgaver til en eventuell opptaksprøve i høyere musikkutdanning.

Elevene skal også få ekstra mye konserterfaring og de skal få møte profesjonelle utøvere fra Norge og utlandet i mesterklasser og prosjekter.

Søknadsfrist for skoleåret 2024-2025 er 15.april
Under fanen "Søk opptak" finner du informasjon om opptaksprøver, kriterier osv.

Du kan søke UtB klassisk eller UtB jazz

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe:  UtB@stavanger.kommune.no