Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Talent Dans Rogaland - TaDa

Talent Dans (TaDa) Rogaland er en regional satsning på talentutvikling/fordypning i dans med to program:

Organisering

TaDa er ett av 24 fordypningstiltak som har fått støtte i perioden 2022-2024 fra ordningen Inkluderende kulturskoler. Norsk kulturskoleråd er ansvarlig for ordningen, de økonomiske midlene kommer fra Sparebankstiftelsen DNB, hvor målsetting er at barn og unge skal ha mulighet til fordypning uavhengig av bosted. TaDa er et samarbeid med mellom kulturskolene i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Klepp og Time. Stavanger konserthus og Fakultet for utøvende kunstfag (UiS) fra Bjergstedparken er samarbeidspartnere for TaDa. I tillegg er Regional Arena for Samtidsdans (RAS) inne som samarbeidspartnere for det Regionale ungdomskompaniet som er en av programmene.

Kriterier og informasjon

Tilbud om deltakelse gjelder for ungdom i Rogaland. Merk at man ikke må være kulturskoleelev pr. dags dato for å søke. Tilbudene har opptaksprøve. Pris for deltakelse: 1975 kr pr. semester. I tillegg betaler man for deltakelse på egen kulturskole.
.
Påmelding