Skip to main content Skip to footer

Regional ballettsatsning 13-16/18år

For hvem

Programmet er for ballettelever som ønsker å satse på ballett som sjanger fra 8.klasse.

 

Målsetting

Samle ballettelever i regionen som ønsker å satse på ballett, få mulighet til å fordype seg og gi dem mengdetrening for videre satsning på ballett / dans.

 

Elever som blir tatt opp i dette programmet vil i løpet av en uke gå på

  • 2 - 3 ballettklasser med programmet
  • 2 ballettklasser på egen skole *
  • Minimum 1 dansetime i annen sjanger på egen/samarbeidende skole

I tillegg kommer

  • 2 lørdager pr. måned
  • 1 søndag pr. semester

 

Elevene vil ha et snitt på trening på ca. 12 timer pr. uke.

 

Faglig innhold i programmet:

I tillegg til ballett vil programmet inneholde supplerende trening (gulvbarré, styrke, bevegelighetstrening), repertoar, karakterdans, koreografi m.m.

 

Sted:

Trening vil foregå på Stavanger og Sandnes kulturskole*

 

*Dersom ikke egen skole har dansetilbud som program krever, kan dette tilbys på Sandnes eller Stavanger kulturskole.

 

For interesserte ta kontakt med: camilla.nordhagen@stavanger.kommune.no