Skip to main content Skip to footer

Kulturkarusellen 2. klasse

Kulturkarusellen 2 er et tilbud til elever som går i 2. klasse. Målet er å gi barna sang- og spilleglede og gode estetiske opplevelser gjennom bruk av flere estetiske fag.

Aldersgrense

2.klasse. Du kan søke på Kulturkarusellen 2 selv om du ikke deltok i Kulturkarusellen 1.

Innhold i undervisningen

  • sang
  • drama
  • dans
  • visuell kunst
  • samspill med instrumentene xylofon og blokkfløyte
  • enkel notelære
Læreplanen for Kulturkarusellen finner du HER.

Utstyr

Alle elever får utdelt blokkfløyte

Undervisningstid

I SFO-tiden

Undervisningssted

  • på elevens lokale skole


Påmelding