Skip to the content

Bandskolen

Bandskolen er et tilbud til viderekommende instrumental- og vokalelever i Stavanger kulturskole som liker pop/rock og andre rytmiske sjangere, og som vil spille i band.

Aldersgrense: 11 år

Instrumentene det undervises på er:
  • gitar, 
  • bassgitar, 
  • trommer, 
  • keyboard/piano, 
  • tre- og messingblås 
  • sang 
Andre instrumentgrupper anbefales å søke, tilbudet kan utvides til å også omfatte flere typer instrumenter, dersom det lar seg gjøre.

Innhold i undervisningen:

  • rytmisk trening, 
  • variert repertoar innen ulike sjangre 
  • samspill
  • konserter

Det er et begrenset antall plasser i Bandskolen og opptak vil skje på grunnlag av bandsammensetning og spillelærers vurdering. 
Bandene i bandskolen deltar i løpet av året i flere spennende prosjekter. De vil få mulighet til å jobbe sammen mot konkrete prosjekter, samtidig som de under veiledning fra lærerne kan fokusere på øvingsmetoder og prosesser som gir resultater i forhold til langsiktige mål, både individuelt og som gruppe.

Du kan søke på bandskolen under forutsetning av at du mottar regelmessig undervisning på instrumentet og har mulighet til å få veiledning i forhold til det materialet vi arbeider med i bandskolen. 

Når du melder deg på må du huske å skrive hvilket instrument du spiller. 

Bandskoleundervisning foregår på onsdager.

Undervisningssted: 

Stavanger kulturskole - Bjergsted


Påmelding