Skip to main content

Kulturskolen i kommunedelene

Kulturskolen har fem kommunedelskulturskoler, i tillegg til kulturskolebygget i Bjergsted. Avdelingene har et begrenset tilbud både når det gjelder omfang og antall fag som tilbys. Det kan være lurt å søke flere steder når man legger inn søknad (disse kan prioriteres).

Under her kan du lese mer om de ulike avdelingene: