Skip to main content Skip to footer

Finnøy kulturskolestasjon

Finnøy kommunale musikkskole ble stiftet i 1979. Fra 01.01.2020 er kulturskolen på Finnøy en kulturskolestasjon under Stavanger kulturskole. Mesteparten av tilbudet er konsentrert på Finnøy sentralskule på Judaberg, men vi tilbyr også noen fag på andre øyer.

Klikk på linkene under for å se hvilke fag vi tilbyr i Finnøy kulturskolestasjon:

Undervisning på Finnøy Sentralskule

Undervisning på Fogn oppvekstsenter

Undervisning på Ombo oppvekstsenter

For mer informasjon ta kontakt med soneleder Per Ivar Thorstad.