dir="rtl" For music pupils | Stavanger Kulturskole dir="rtl" dir="rtl" Skip to main content Skip to footer

بالنسبة لتالميذ الموسيقى

• الزم تتدرب بشكل منتظم، ورح يساعدك مدرسك لتطور األساليب الالزمة.
• رح يخبرك مدرسك عن النوتات الموسيقية، ومواد الكتب، وغيرها، الي الزم تشتريها.
• إذا استأجرت آلة من عنا، فأنت مسؤول عن صيانتها وترجيعها بحالة جيدة.
ال توفر المدرسة:
• صمغ الصنوبر
• الريشات وما إلى ذلك، )راجع قواعد استئجار اآلالت(.
نحن نوفر عدًدا من اآلالت المستأجرة للمبتدئين
• بإمكانك بعض اآلالت الصغيرة )مثل اآلالت الوترية( لبين ما تتمكن من العزف على اآلالت كبيرة الحجم.
• بتقدر تستأجر اآلالت الوترية الكبيرة لمدة أقصاها سنتين.
• الزم يكون عند عازفي اآلالت الوترية دائ ًما مجموعة أوتار احتياطية موجودةً بشنتة اآللة.
ا لهالشي.
• رح نوفر المجموعات الصحيحة من األوتار ورح نحررلك فاتورة وفقً
• بتقدر تستأجر بعض آالت النفخ لمدة أقصاها ثالثة سنوات.
• إذا ضيعت اآللة المستأجرة، رح تتحرر فاتورة إلك بثمن آلة بديلة

أنت بتتحمل المسؤولية الكاملة عن اآللة المستأجرة، بما في ذلك األضرار. والزم تكون اإلصالحات بيد حرفيين مؤهلين
فقط!
رجا ًء، تواصل معنا للحصول على معلومات حول ورش تصليح اآلالت.