Skip to main content Skip to footer

Jazzdans fra 8.klasse

Aldersgrense

Fra 8. klasse

Innhold i undervisningen

Jazzdansteknikken bygger på rytmefølelse, koordinasjon og stilforståelse. Danseglede og energiutfoldelse står i sentrum. Gjennom timene bygger man opp en allsidig teknikk hvor bevegelighet, styrke og kondisjon vektlegges. Gruppene er nivåinndelt fra nivå 1 - 6. Nivåene er vurdert av lærer, og er basert på optimale gruppesammensetninger for å tilrettelegge for gunstig læring for alle.

Undervisningssted

  • Danseterminalen - Bjergsted
  • Hundvåg kulturskolestasjon


Påmelding