Skip to main content Skip to footer

Ballett fra 8.klasse

Aldersgrense

Fra 8. klasse. Gruppene er nivåinndelt fra nivå 1 - 3 + Ungdom Avansert. Nivåene er vurdert av lærer, basert på optimale gruppesammensetninger for å tilrettelegge for gunstig læring for alle. Legg in notat om din erfaring, så vi kan plassere deg på riktig nivå for deg.

Innhold i undervisningen

Ballettrening forbedrer bevegelighet, balanse og styrke. Teknikken bygger på kroppens holdning og er et viktig grunnlag også for andre typer dans. Klassisk ballett er en grunnleggende treningsform som tilstreber letthet, smidighet og et harmonisk samspill mellom bevegelsene. Teknikken bygger på kroppens holdning og er et viktig grunnlag også for andre typer dans. Ballettrening forbedrer bevegelighet, balanse og styrke.

Undervisningssted

  • Danseterminalen - Bjergsted


Påmelding