Skip to main content Skip to footer

Musikkterapi gruppe Finnøy

Musikkterapi tar utgangspunkt i musikkens evne til å skape kommunikasjon og kontakt og er spesielt rettet mot elever som trenger tilrettelagte musikkaktiviteter.
 

Eksempler på innhold i undervisningen

  • samspill og sang
  • improvisasjon
  • låtskriving
  • ulike tilrettelagte musikkaktiviteter
 
En musikkterapeut bruker musikk som et verktøy for å skape positiv forandring og bidra til bedre helse. Spesifikke mål varierer og defineres i forhold til den enkeltes behov. Musikkterapeuten ønsker å få til et samspill der eleven selv er aktivt deltakende med utgangspunkt i eleven sine ressurser og sterke sider. Musikkterapiundervisningen kan også foregå individuelt. På Finnøy er musikkterapiundervisningen i gruppe.

Undervisningssted

  • Finnøy kulturskolestasjon
Påmelding