Skip to main content Skip to footer

Musikklek 4 år

Musikklek 4 år er et lekbasert tilbud til foreldre og barn som har fylt eller fyller 4 år i løpet av høstsemesteret. 

Aldersgrense

4 år  
 

Innhold i undervisningen

  • lek med sanger 
  • rim og regler
  • lekbasert, enkel rytme - og musikklære
  • lek med enkle instrumenter 
Det kreves ingen forkunnskaper fra foreldre for å delta.
 

Mål

I lek med sanger, rim og enkle instrumenter får barna oppleve gleden med musikk og bevegelse, og samtidig utviklet både grov- og finmotorikk.

Timeplan 2024-2025

Mandag 1750 - 1835 
Onsdag 1750-1835

Undervisningssted

  • Stavanger kulturskole - Bjergsted


Påmelding