Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Musikkterapi - Individuell undervisning

Musikkterapi tar utgangspunkt i musikkens evne til å skape kommunikasjon og kontakt og er spesielt rettet mot elever som trenger tilrettelagte musikkaktiviteter.

Aldersgrense

Fra 6 år.

Eksempler på innhold i undervisningen

  • samspill og sang
  • improvisasjon
  • opplæring på instrument
  • låtskriving
  • ulike tilrettelagte musikkaktiviteter.

En musikkterapeut bruker musikk som et verktøy for å skape positiv forandring og bidra til bedre helse. Spesifikke mål varierer og defineres i forhold til den enkeltes behov. Musikkterapeuten ønsker å få til et samspill der eleven selv er aktivt deltakende med utgangspunkt i eleven sine ressurser og sterke sider. Musikkterapiundervisningen kan foregå individuelt eller i grupper. 

Undervisningssted

  • Stavanger kulturskole - Bjergsted
  • Musikkterapitilbudet kan også gis i barnets skole/barnehage hvis det lar seg organisere timeplanmessig.


Påmelding