Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Musikklek 3 år

Musikklek 3 år er et lekbasert tilbud til foreldre og barn som har fylt eller fyller 3 år i løpet av høstsemesteret. 

Aldersgrense

3 år.
 

Innhold i undervisningen

  • lek med sanger 
  • kjente og ukjente rim og regler
  • rytmer
  • lek med enkle instrumenter 
Det kreves ingen forkunnskaper fra foreldre for å delta.
 

Mål

 I lek med sanger, rim og enkle instrumenter får barna oppleve gleden med musikk og rytme, og samtidig utviklet både grov- og finmotorikk.

Timeplan 2024-2025

Mandag 1700-1745  
Onsdag 1700-1745  

Undervisningssted

  • Stavanger kulturskole - Bjergsted


Påmelding