Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Kulturskolens ungdomskor

Kulturskolens ungdomskor er for elever i 8.klasse og oppover.
Koret er et aktivt og sosialt kor som øver fast på tirsdager fra 1830-2030, i tillegg til prosjektbaserte konserter, forestillinger og helgeseminarer.
I koret vil du få synge flerstemt med fokus på sangglede og en sunn sangteknikk.

Det er ingen opptaksprøve.

Aldersgrense

13 år (8.klasse).

Innhold i undervisningen

  • variert repertoar
  • konserter og forestillinger
  • helgeseminarer og workshops
  • turer


Undervisningssted

  • Stavanger kulturskole - Bjergsted Påmelding