Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Kulturskolens juniorkor

Kulturskolens juniorkor er for elever som går i 5., 6. og 7.klasse. Både jenter og gutter kan søke.
Koret er et aktivt og sosialt kor som øver fast på tirsdager fra 1745-1945, i tillegg til prosjektbaserte konserter, forestillinger og helgeseminarer.
I koret vil du få synge flerstemt med fokus på sangglede og en sunn sangteknikk.

Det er ingen opptaksprøve.
 


Aldersgrense

5.-7. klasse, minimum 10 år

Innhold i undervisningen

  • variert repertoar
  • konserter, prosjekter og forestillinger
  • seminar

Undervisningssted

  • Stavanger kulturskole - Bjergsted Påmelding