Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Teaterkarusell 1.-3. klasse

Teaterkarusellen er et tilbud for de yngste teaterelevene. Gjennom arbeid med bevegelse, teaterlek, improvisasjon og samarbeid på scenen, får elevene et godt grunnlag for videre deltakelse i teaterfagene våre. Og så er det veldig gøy! 
Påmelding