Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Kulturkarusellen STOLT - Gausel skole

Stavanger kulturskole, i samarbeid med Gausel skole, tilbyr en tilrettelagt arena for sosial mestring og inkludering, i tillegg til utfoldelse i kunstfag for denne elevgruppen. Tilbudet er for STOLT-elever ved Gausel skole.
 

Metodikk 

Musikkterapi og kreativ dans. Undervisningen tar utgangspunkt i elevenes sterke sider og ressurser. Gjennom samspill og dans kan vi legge til rette for mestring for den enkelte elev og en følelse av gruppetilhørighet. Vi kan gjennom improvisasjon innenfor gitte rammer utforske ulike følelsesuttrykk og bli kjent med kropp og bevegelse.
 

Mål

Elevene skal få utfolde seg i kunstfag med sine egne ressurser. Opplevelse av musikk- og danseglede står sentralt. Undervisningen tilrettelegges slik at eleven opplever mestring ut ifra sine forutsetninger. Det er ikke resultatet, men prosessen og gode øyeblikk som er det viktigste. Tilrettelagt kulturkarusell er en viktig inkluderingsarena gjennom opplevelsen av fellesskapet en utøver gjennom kunstfag.

Undervisningssted

  • Hinna kulturskolestasjon - Gausel skole


Påmelding