Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Barnekor Rennesøy

Rennesøy Barnekor er for tiden lagt ned pga. manglende elevgrunnlag. Ved nok påmeldte og interesse, vil vi se på muligheten til å starte opp igjen dette tilbudet. 
Påmelding