Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Harpe

Undervisningen i harpe er først og fremst rettet mot klassisk musikk. Men harpe er også mye brukt innenfor andre sjangre, og mange av elevene spiller derfor også stykker hentet fra for eksempel popmusikk, musikaler og folkemusikk.

Aldersgrense

8 år.

Innhold i undervisningen

  • grunnleggende spilleteknikk
  • notelære/teori
  • rytmisk trening
  • gehørspill
  • improvisasjon
  • besifringsspill
  • ulike sjangre - pop, viser, klassisk musikk, tradisjonsstoff, osv
  • samspill
  • aktiv lytting

Utstyr

Kulturskolen har harper som kan leies. I tillegg kommer utgifter til noter/undervisningsmateriell

Undervisningssted

  • Stavanger kulturskole - Bjergsted


Påmelding