Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Musikklek 5 år

Musikklek 5 år er et lekbasert tilbud til barn som har fylt eller fyller 5 år i løpet av høstsemesteret.


Aldersgrense

5 år

Innhold i undervisningen

  • sanger
  • dans og bevegelse
  • enkle instrumenter i samspill (f. eks trommer og xylofon)
  • lek med instrumenter og effekter
  • kjente og ukjente rim og regler
  • rytmelek

Timeplan 2024-2025

Torsdag 1700-1745

Mål

Leken er fremdeles i sentrum og læringen skjer gjennom denne.

Undervisningssted

  • Stavanger kulturskole - Bjergsted


Påmelding