Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Moderne/samtidsdans fra 3. klasse

Aldersgrense

Fra 3. klasse

Innhold i undervisningen

Moderne dans er en danseform som opprinnelig oppstod som en motvekt til den klassiske balletten. Den har etter hvert utviklet seg i mange ulike retninger, men fellesnevner er at i moderne dans vektlegger man friere og mer naturlige bevegelser. Undervisningen består av: 
  • grundig oppvarming med teknikk og styrkeøvelser
  • dansekombinasjoner
  • improvisasjon
  • å utvikle individuelle uttrykk i bevegelsesspråket
Da dansestilen i dag ofte kalles samtidsdans, har vi valgt å omdøpe klassene til moderne/samtidsdans.

Undervisningssted

  • Danseterminalen - Bjergsted
Påmelding