Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Strykeprogrammet

Strykeprogrammet er et tilbud hovedsaklig til elever som etterhvert har interesse av å søke Unge talenter Bjergsted. Elevene med denne motivasjonen blir prioritert. Det er et begrenset antall plasser og strykelærerne setter hvert år sammen ensembler basert på alder, nivå og gruppenes behov.

Aldersgrense

Dette er primært et tilbud for elever mellom 10-13 år. Eleven bør ha spilt i minimum 3 år for å søke dette tilbudet.

Innhold i undervisningen

  • kammermusikk for strykere
  • teori
  • prosjekter

Kriterier

  • Du må være elev på et strykeinstrument i kulturskolen.
  • Søking til fordypningsgruppe må gjøres etter anbefaling fra lærer
  • For å få delta i en fordypningsgruppe - stryk, er det obligatorisk å være med i et av kulturskolens orkestre

Undervisningssted

  • Stavanger kulturskole - Bjergsted


Påmelding