Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Jazzdans fra 8.klasse

Jazzdansteknikken bygger på rytmefølelse, koordinasjon og stilforståelse. Danseglede og energiutfoldelse står i sentrum.

Gjennom timene bygger man opp en allsidig teknikk hvor bevegelighet, styrke og kondisjon vektlegges. 

Gruppene er nivåinndelt fra nivå 1 - 6. Nivåene er vurdert av lærer, og er basert på optimale gruppesammensetninger for å tilrettelegge for gunstig læring for alle.

Dette faget undervises også i Bydelskulturskolen, Hundvåg skole. Det er mulig å prioritere undervisningssted ( kryss da av for aktuelle undervisningssteder).
Påmelding