Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Jazzdans 1.-2.klasse

Aldersgrense

1.-2. klasse

Innhold i undervisningen

Jazzdansteknikken bygger på rytmefølelse, koordinasjon og stilforståelse. Gjennom timene bygger man opp en allsidig teknikk hvor bevegelighet, styrke og kondisjon vektlegges. Danseglede og energiutfoldelse står i sentrum. Jazzdans 1.-2.klasse er ikke delt inn i nivå. Nivåinndeling starter først i 3.klasse.

Undervisningssteder

  • Danseterminalen - Bjergsted
  • Hundvåg kulturskolestasjon
  • Finnøy kulturskolestasjon
  • Rennesøy kulturskolestasjon


Påmelding