Skip to main content Skip to footer

Søk på alder og sted

Animasjonsfilm

Kulturskolen tilbyr kurs i animasjonsfilm. Kurset er todelt hvor det første går over 18 ganger.

Aldersgrense fra 12 år.

Innhold i undervisningen

  • animasjonshistorie
  • innføring i grunnleggende animasjonsprinsipper
  • tradisjonell penn- og papiranimasjon
  • storyboarding
  • stop-motion animasjon(plastilina, lego, folk og dyr, dukker osv)
  • opplæring i bruk av digitale hjelpemidler
Animasjonsfilm - kurs 1 er et avsluttende fag, for å gå videre må du gjøre en egen påmeldingUndervisningssted

Stavanger kulturskole- Bjergsted
Påmelding