Skip to main content Skip to footer

Kulturskolens juniorkor

Kulturskolens juniorkor er for elever som går i 5., 6. og 7.klasse. Både jenter og gutter kan søke.


Aldersgrense

5.-7. klasse, minimum 10 år

Innhold i undervisningen

  • variert repertoar
  • konserter og forestillinger
  • seminar

Undervisningssted

  • Stavanger kulturskole - Bjergsted 
Koret øver på tirsdager fra kl.1745-1945


Påmelding