Skip to main content Skip to footer

Tilbud for barn 0-6 år

Musikklek 5 år

Musikklek 5 år er et lekbasert tilbud til barn som har fylt eller fyller 5 år i løpet av høstsemesteret.

Aldersgrense: 5 år

Innhold i undervisningen
  • sanger 
  • dans og bevegelse
  • enkle instrumenter i samspill (f. eks trommer og xylofon)
  • lek med instrumenter og effekter
  • kjente og ukjente rim og regler
  • rytmelek

Timeplan 2023-2024:

Torsdag 1700-1745Mål
Leken er fremdeles i sentrum og læringen skjer gjennom denne. 

Undervisningssted
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted

Påmelding